• Landgoed De Lavei
 • Landgoed De Lavei
 • Landgoed De Lavei
 • Restaurant

  Het Seminar
 • Stilteplek

  Toverkol
 • Wandelen

  Kloosterpad

Toverkol (stilte plek)

Er speelt zich een oude sage af op deze plek. Hier heeft 2 eeuwen terug een “loss hoes”gestaan. Er woonde een vrouw, waar vele mensen, oud en jong, arm en rijk, om raad kwamen vragen.

Het ‘loss hoes” is er helaas niet meer, wel zijn er van de overblijfselen een historisch schuurtje gemaakt. In de gedachten gang van onze moeder in onderstaande tekst zal dit een plek zijn waar mensen stilte en rust kunnen ervaren.

Deze plek zal een plek van rust worden voor mijzelf, maar ook voor anderen. Het zal openstaan voor mensen die zoekende zijn, maar een rustmoment nodig hebben. Zodat zij vervolgens hun tocht van het leven voort kunnen zetten.

Door hier een rustmoment te creëren, kunnen zij energie opdoen voor de reis naar zelfbewustzijn, zelfontdekking en ten slotte zelfverwerkelijking. Een ieder van ons dolt schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook het hart zich bevindt.

Laat dit een plek worden voor mensen, die rust kunnen ervaren. Om er zo achter te komen dat hun hart leeft. Dat zij leren luisteren naar hun hart, ook al is deze verraderlijk.

“Verraad is een overval waar je niet op bedacht bent. Als je je hart goed kent, zal het je nooit kunnen overvallen. Want je zult alle dromen en wensen die het heeft, kennen en daarmee om weten te gaan. Het zal zich nooit stil weten te houden. Niemand kan vluchten voor zijn eigen hart. Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt. Zodat je nooit verrast zult worden”. 

Met deze plek wil ik een welkom zijn, voor mensen die levensenergie willen ontvangen om vervolgens door te kunnen met datgene wat hun hart hen ingeeft . Dat ze even die zware rugzak langs de wandel route naast zich neer leggen, om op adem te komen, zodat ze zelf ontdekken wat hun kostbare talenten zijn, die in de drukte van het leven niet tot z’n recht kunnen komen. In een ieder van ons schuilt een kostbare “Parel”.

Dit alles, enkel en alleen, door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar de stilte en rust te gunnen en te geven.

Ans Solen
Albergerweg 19a
Zenderen

Landgoed De Lavei

Landgoed de Lavei is gelegen binnen de Groene poort van de provincie Overijssel. Dit gebied brengt een groene scheiding aan tussen noordoost en zuidwest Twente. De groene poort wordt gekenmerkt door de rijke historie aan cultuur en kunst in zijn buitengebied. Speciale routes zijn aangelegd voor fietsers, wandelaars en ruiters om deze historie weer tot leven te doen laten brengen. Een beleving voor een ieder.

Bekijk alle activiteiten >>>